Benchmarkingconvenant

Het benchmarkingconvenant moet de grote energie-intensieve bedrijven helpen om energie-efficiënter te worden. In ruil krijgen ze een aantal voordelen van de Vlaamse overheid. Welke syndicale inspraak is hierbij?

Arbeid & Milieu | 2007
Brochure | 36 blz.
Gratis


Doelgroep: Militanten en delegees
Prijs: Gratis

Inhoud

 • De strijd tegen de klimaatverandering
 • Het benchmarkingverhaal in een notendop
 • Voordelen voor bedrijven
 • Welke bedrijven zijn toegetreden?
 • Verplichtingen waaraan benchmarkbedrijven moeten voldoen
 • Tussentijdse evaluatie van het benchmarkingconvenant
 • Andere wetgeving van toepassing op benchmarkbedrijven
 • Het besluit energieplanning
 • De Europese emissiehandel
 • Het verificatiebureau benchmarking
 • De commissie benchmarking
 • Syndicale inspraak- en informatierechten
 • Standpunt van vakbonden en milieubeweging
 • Lijst van toegetreden bedrijven

Downloads

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

milieu